• PRZYGOTOWANIE DO WIZYT – informacje ogólne

  Poniższe informacje ułatwią przygotowanie do wizyty oraz procedur oferowanych w naszej poradni

  1. WIZYTA – podczas większości wizyt będą wpuszczane krople rozszerzające źrenice, których czas działania utrzymuje się do kilku godzin powodując istotne pogorszenie ostrości wzroku, co oznacza, że pacjent nie będzie mógł np.: prowadzić samochodu.
  1. WIZYTA DZIECKA – bardzo często w celu prawidłowej oceny wady wzroku u dziecka i młodych ludzi, na pierwszej wizycie konieczne jest porażenie akomodacji. Polega ono na kilkukrotnym podaniu leku rozszerzającego źrenicę, co skutkuje pogorszeniem widzenia na kilkanaście godzin. Dziecko w tym dniu nie będzie mogło iść do szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych. Po określeniu wady wzroku, dobór szkieł okularowych możliwy jest dopiero na następnej wizycie.
  1. ZABIEGI LASEROWE – ze względu na podawane leki (rozszerzające lub zwężające źrenice) oraz efekt olśnienia, po zabiegach laserowych ostrość wzroku pogarsza się. Pacjent nie powinien prowadzić samochodu. Osoby słabowidzące mogą mieć problem z samodzielnym powrotem do domu. Zalecane jest zabranie ze sobą okularów przeciwsłonecznych.
  1. ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA (AF) – przed badaniem pacjent nie powinien jeść i pić dwie godziny. Przed AF pacjent ma podawane leki rozszerzające źrenice, co powoduje pogorszenie widzenia na kilka godzin. Zalecane jest zabranie ze sobą okularów przeciwsłonecznych.
  1. OCT – często podawane są leki rozszerzające źrenicę i powodujące pogorszenie widzenia.
  1. BADANIE W KIERUNKU NUŻEŃCA – pacjentki nie powinny wykonywać makijażu oczu przed badaniem. W trakcie wizyty zostanie wyrwanych od kilku do kilkunastu rzęs, które zostaną poddane ocenie pod mikroskopem. Wynik badania otrzymuje pacjent po kilkunastu minutach.
 • OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA (OCT)

  Badanie OCT (optyczna koherentna tomografia) jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych w okulistyce. Umożliwia nieinwazyjną ocenę struktur przedniego i tylnego odcinka oka. Polega na wykonaniu od jednego do kilku skanów oka. Przed niektórymi pomiarami podaje się krople rozszerzające źrenicę, co powoduje pogorszenie widzenia na kilka godzin.  OCT umożliwia przede wszystkim diagnostykę siatkówki w okolicy plamki oraz ocenę grubości włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego, jak również ocenę grubości rogówki (pachymetria) i kąta przesączania. Wykorzystywany jest w diagnostyce jaskry, starczego zwyrodnienia plamki (AMD), retinopatii cukrzycowej oraz w wielu innych schorzeniach.

  Badanie jest bezpieczne dla pacjentów i można je powtarzać wielokrotnie.

 • ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA (AF)

  Angiografia fluoreceinowa (AF) to badanie polegające na wykonaniu serii zdjęć oka po dożylnym podaniu środka kontrastowego – fluoresceiny. Badanie umożliwia ocenę wielu schorzeń siatkówki i pokazanie zmian niewidocznych podczas rutynowego badania. Stosuje się je przede wszystkim u pacjentów z retinopatią cukrzycową, starczym zwyrodnieniem plamki (AMD), w zakrzepach żyły środkowej siatkówki oraz w diagnostyce guzów wewnątrzgałkowych.

  Dwie godziny przed badaniem pacjent nie powinien jeść i pić, a osoby przyjmujące insulinę – 1 godzinę. Osoby chorujące na cukrzycę powinny zabrać ze sobą coś do jedzenia, insulinę i glukometr.

  Po podpisaniu zgody na badanie, pacjent ma podawane leki rozszerzające żrenicę. Wykonuje się kolorowe zdjęcia oka, po których pielęgniarka wstrzykuje kontrast (fluoresceinę) do żyły. W ciągu kilkunastu sekund barwnik przedostaje się naczyniami do oka i lekarz wykonuje serię zdjęć, co trwa ok 10 minut. Pacjent powinien siedzieć spokojnie, wykonywać polecenia lekarza, co umożliwia uzyskanie zdjęć dobrej jakości.

  AF nie można wykonywać u pacjentów uczulonych na fluoresceinę.

  Możliwe powikłania występujące w trakcie badania i po nim:

  • w trakcie podawania fluoresceiny mogą wystąpić nudności, wymioty i uczucie dyskomfortu. Rzadziej zdarzają się omdlenia, spadek ciśnienia tętniczego i zwolnienie akcji serca. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne (świąd skóry, pokrzywka, wstrząs sercowo-naczyniowy).
  • zdarza się, że podawana fluoresceina przedostanie się poza żyłę, może pojawić się ból w tej okolicy.
  • po badaniu pacjent widzi gorzej, zaburzone jest również widzenie barw. Naturalne jest żółte zabarwienie skóry, które utrzymuje się do 12 godzin, a w ciągu 2 dni mocz może mieć intensywnie żółtą barwę (fluoresceina wydalana jest wraz z moczem).
  • Wykonywanie zdjęć RTG jamy brzusznej powinno nastąpić 36 godzin po podaniu fluoresceiny.
  • Wyniki badań laboratoryjnych krwi i moczu mogą być zmienione, zaleca się je wykonywać 4 dni po wykonaniu AF.

  Po badaniu AF pacjent nie powinien prowadzić samochodu.

 • STARCZE ZWYRODNIENIE PLAMKI (AMD) ORAZ INIEKCJE LEKÓW DOSZKLISTKOWYCH

  Oferujemy Państwu możliwość wykonania INIEKCJI DOSZKLISTKOWYCH.

  Dostępne są terapie preparatami:  BEOVU, LUCENTIS i EYLEA

  Wszelkie informacje dotyczące zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) znajdziecie Państwo w przewodniku

  Przewodnik AMD

 • SOCZEWKA PLAMKOWA

  Soczewka plamkowa Schariotha (SML)

  Soczewka plamkowa Schariotha (Scharioth Macula Lens – SML) jest to soczewka o mocy +10 dioptrii, przeznaczona dla pacjentów z suchą postacią AMD oraz z wszczepioną sztuczną soczewką wewnątrzgałkową. SML implantuje się do jednego okaPoprawia ona ostrość widzenia z bliska i umożliwia czytanie z odległości ok. 15 cm. Soczewka powiększa tekst, ale nie zmienia wielkości ciemnych plam, ponieważ nie powiększa uszkodzonych części plamki. SML nie powoduje redukcji pola widzenia, nie zaburza widzenia do dali, nie wpływa na widzenie kolorów oraz nie powoduje obniżenia wrażliwości kontrastu.

  Dla kogo przeznaczona jest SML?

  Soczewka plamkowa skierowana jest głównie do chorych w zaawansowanym stadium suchego AMD, lecz może być także pomocna w przypadku pacjentów z innymi formami zwyrodnienia plamki żółtej, takimi jak m. in. retinopatia cukrzycowa i inne dziedziczne choroby siatkówki.

  Technika operacyjna

  Zabieg wszczepienia plamkowej soczewki Schariotha wykonywany jest u pacjentów  po operacji usunięcia zaćmy. Procedurę implantacji SML zaleca się w przypadku, gdy pacjent z suchym AMD nie jest usatysfakcjonowany wynikami zabiegu – odczuwa dyskomfort w widzeniu z bliska.

  Soczewka zbudowana jest z hydrofilnego materiału o bardzo małej aberracji chromatycznej. Jej budowa zapewnia izolację od tęczówki oraz sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Średnica SML wynosi 1,5 mm, ma kształt kwadratu z 4 zaczepami, które idealnie dopasowują się do budowy oka, gwarantując prawidłowe ułożenie i stabilność plamkowej soczewki Schariotha. Soczewka wszczepiana jest poprzez minimalne nacięcie (2,2 mm) do przestrzeni pomiędzy tylną powierzchnią tęczówki a przednią powierzchnią sztucznej soczewki

  Procedura trwa ok. 15 minut. Jest bezpieczna i całkowicie odwracalna. Powrót do codziennych czynności następuje dosyć szybko (już tego samego dnia można czytać), a przyzwyczajenie się do używania soczewki zasadniczo nie sprawia Pacjentom wielu trudności.

  Przeciwwskazania

  Wszczepienie plamkowej soczewki Schariotha nie jest możliwe w przypadku pacjentów z m.in. wysiękową postacią AMD, postępującą jaskrą, aktywną neowaskularyzacją tęczówki oraz zwichnięciem soczewki.

  Plamkowa soczewka Schariotha funkcjonuje jako dodatek do sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej, przeznaczony dla Pacjentów z suchą postacią AMD i po przebytej operacji zaćmy. Implantacja SML oferuje chorym proste, komfortowe i bezpieczne rozwiązanie, pozwalające na przywrócenie zadowalającego widzenia do bliży, uszkodzonego przez zwyrodnienie plamki żółtej.

  Dla Pacjenta

  logo-adobe-pdf

 • LASER 2RT

  Zabiegi w których używany jest laser 2RT (Retina Regeneration Therapy) – tzw. terapia „odmładzająca siatkówkę” – jest nieinwazyjną procedurą, która polega na stymulacji naturalnego, biologicznego procesu regeneracji oka.

  laser

  Zabieg służy leczeniu:

  • Starczej degeneracji plamki (AMD)
  • Retinopatii cukrzycowej (DR)

  AMD jest chorobą dotyczącą centralnej części siatkówki zwanej plamką żółtą. Zwyrodnienie plamki żółtej jest główną przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych.
  Terapia laserem 2RT polega na oddziaływaniu precyzyjnie kontrolowanego, nanosekundowego impulsu laserowego na siatkówkę.

  Testy kliniczne lasera 2RT wskazują na potencjalne możliwości odwrócenia procesu powodującego AMD, poprzez redukcję żółtych osadów, zwanych druzami, występujących na siatkówce u osób chorych na AMD.

  Według przeprowadzonych badań, terapia 2RT umożliwia leczenie AMD w początkowej fazie, jeszcze przed utratą wzroku. Do tej pory, terapia ograniczała się jedynie do późnego stadium choroby, co stanowi tylko 10-15% wszystkich pacjentów cierpiących na starcze zwyrodnienie plamki.

  Laser 2RT nie powoduje termicznego uszkodzenia siatkówki i umożliwia skuteczne leczenie obszarów blisko dołka środkowego, które nie są leczone obecnie stosowanymi metodami.

  Laser ten został zaprojektowany i jest produkowany przez firmę Ellex Medical Lasers.

  Informacja dla pacjenta:

  • Zabieg 2RT wykonuje się ambulatoryjnie
  • Przed zabiegiem podawane są krople do oczu
  • Na gałkę oczną nakłada się specjalną soczewkę kontaktową
  • Zabieg 2RT jest bezbolesny
  • Zabieg trwa ok. 10 minut
 • ZAĆMA ORAZ OPERACJA ZAĆMY

  Zaćma może wystąpić w każdym wieku i polega na zmętnieniu soczewki w ludzkim oku. Najczęstszą przyczyną zaćmy jest starzenie się organizmu, dlatego najczęściej dotyczy ludzi po 60 roku życia. Zmętnienie soczewki może wystąpić po urazie oka, po stosowaniu niektórych leków (np.: kortykosteroidy), po stanach zapalnych błony naczyniowej, po innych operacjach oka. Nieleczona zaćma prowadzi do odwracalnej ślepoty.

  Jedyną metodą leczenia zaćmy jest zabieg operacyjny (fakoemulsyfikacja zaćmy). Wykonuje się go po znieczuleniu oka kroplami,  jest bezbolesny i trwa zwykle ok. 20 minut. W trakcie zabiegu zmętniała soczewka usuwana jest za pomocą ultradźwięków, a na jej miejsce wstawiana jest sztuczna soczewka. Istnieją różne rodzaje sztucznych soczewek: standardowe (umożliwiają ostre widzenie na dalekie odległości) oraz niestandardowe (np.: wieloogniskowe, z filtrem żółtym czy też toryczne – korygujące astygmatyzm).  Moc sztucznej soczewki obliczana jest na podstawie kilku pomiarów oka podczas wizyty kwalifikacyjnej przed operacją. Dobiera się ją tak, aby po zabiegu pacjent nie potrzebował okularów do dali. Ponieważ na ostrość wzroku pacjenta ma wpływ wiele czynników czasami  po zabiegu operacji zaćmy konieczne jest jednak noszenie okularów na stałe. Każdy pacjent ze sztuczną soczewką będzie potrzebował korekcji okularowej do bliży i po okresie ok 6 tygodni konieczne jest dopasowanie okularów do czytania.

  Pacjent po operacji zaćmy otrzymuje krople do oczu mające zapewnić prawidłowy proces gojenia.

  Przez 3 m-ce od operacji pacjent nie powinien dźwigać, uprawiać sportów, pracować fizycznie.

  W EKOVISUS istnieje możliwość wykonania odpłatnie zabiegu operacyjnego usunięcia zaćmy. Cennik

 • JASKRA I JEJ LECZENIE

  Strona w przygotowaniu

 • NUŻENIEC

  Nużeńce (rodzaj: Demodex, podgromada: roztocza) bytują w mieszkach włosowych rzęs i brwi oraz w gruczołach łojowych powiek. Występują powszechnie na skórze człowieka, a ich ilość wzrasta wraz z wiekiem. Do zakażenia dochodzi drogą kontaktową oraz za pośrednictwem kurzu. Wzrost liczby nużeńców na skórze powoduje pojawienie się objawów chorobowych, czyli nużycy (demodekoza). Przyjmuje ona najczęściej formę zapalenia brzegów powiek i często wiąże się z nasileniem objawów „suchego oka”, świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem brzegów powiek. Charakterystyczne jest występowanie łusek u nasady rzęs, które przypominają łupież. Może to prowadzić do wypadania rzęs lub nieprawidłowego ich wzrostu.

  Diagnozę stawia się na podstawie badania mikroskopowego depilowanych rzęs. Konieczne jest wyrwanie za pomocą pęsety od kilku do kilkunastu rzęs. Lekarz ogląda je pod mikroskopem i wydaje wynik badania pacjentowi.  Badanie trwa ok. 15 minut. Cennik

 • NAWRACAJĄCE EROZJE ROGÓWKI

  Nawracające erozje rogówki – to częsty zespół chorobowy, charakteryzujący się ubytkami nabłonka rogówki występującymi zwykle po porannym przebudzeniu. Dotyczy najczęściej osób, które doznały w przeszłości urazu rogówki paznokciem, kartką papieru lub gałązką, może występować także u osób z dystrofią rogówki. Typowo po przebudzeniu pojawiają się ból, łzawienie, dyskomfort lub uczucie ciała obcego, które utrzymują się od kilku godzin do kilku dni. Rozpoznanie najłatwiej postawić w okresie występowania objawów. Wśród metod leczenia stosuje się krople do oczu, soczewki kontaktowe. Często konieczne jest wykonanie zabiegu polegającego na wykonaniu licznych nakłuć rogówki, zabieg jest bezbolesny