Angiografia fluoreceinowa (AF) to badanie polegające na wykonaniu serii zdjęć oka po dożylnym podaniu środka kontrastowego – fluoresceiny. Badanie umożliwia ocenę wielu schorzeń siatkówki i pokazanie zmian niewidocznych podczas rutynowego badania. Stosuje się je przede wszystkim u pacjentów z retinopatią cukrzycową, starczym zwyrodnieniem plamki (AMD), w zakrzepach żyły środkowej siatkówki oraz w diagnostyce guzów wewnątrzgałkowych.

Dwie godziny przed badaniem pacjent nie powinien jeść i pić, a osoby przyjmujące insulinę – 1 godzinę. Osoby chorujące na cukrzycę powinny zabrać ze sobą coś do jedzenia, insulinę i glukometr.

Po podpisaniu zgody na badanie, pacjent ma podawane leki rozszerzające żrenicę. Wykonuje się kolorowe zdjęcia oka, po których pielęgniarka wstrzykuje kontrast (fluoresceinę) do żyły. W ciągu kilkunastu sekund barwnik przedostaje się naczyniami do oka i lekarz wykonuje serię zdjęć, co trwa ok 10 minut. Pacjent powinien siedzieć spokojnie, wykonywać polecenia lekarza, co umożliwia uzyskanie zdjęć dobrej jakości.

AF nie można wykonywać u pacjentów uczulonych na fluoresceinę.

Możliwe powikłania występujące w trakcie badania i po nim:

  • w trakcie podawania fluoresceiny mogą wystąpić nudności, wymioty i uczucie dyskomfortu. Rzadziej zdarzają się omdlenia, spadek ciśnienia tętniczego i zwolnienie akcji serca. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne (świąd skóry, pokrzywka, wstrząs sercowo-naczyniowy).
  • zdarza się, że podawana fluoresceina przedostanie się poza żyłę, może pojawić się ból w tej okolicy.
  • po badaniu pacjent widzi gorzej, zaburzone jest również widzenie barw. Naturalne jest żółte zabarwienie skóry, które utrzymuje się do 12 godzin, a w ciągu 2 dni mocz może mieć intensywnie żółtą barwę (fluoresceina wydalana jest wraz z moczem).
  • Wykonywanie zdjęć RTG jamy brzusznej powinno nastąpić 36 godzin po podaniu fluoresceiny.
  • Wyniki badań laboratoryjnych krwi i moczu mogą być zmienione, zaleca się je wykonywać 4 dni po wykonaniu AF.

Po badaniu AF pacjent nie powinien prowadzić samochodu.