Badanie OCT (optyczna koherentna tomografia) jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych w okulistyce. Umożliwia nieinwazyjną ocenę struktur przedniego i tylnego odcinka oka. Polega na wykonaniu od jednego do kilku skanów oka. Przed niektórymi pomiarami podaje się krople rozszerzające źrenicę, co powoduje pogorszenie widzenia na kilka godzin.  OCT umożliwia przede wszystkim diagnostykę siatkówki w okolicy plamki oraz ocenę grubości włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego, jak również ocenę grubości rogówki (pachymetria) i kąta przesączania. Wykorzystywany jest w diagnostyce jaskry, starczego zwyrodnienia plamki (AMD), retinopatii cukrzycowej oraz w wielu innych schorzeniach.

Badanie jest bezpieczne dla pacjentów i można je powtarzać wielokrotnie.