Dr n. med. MACIEJ STĘPIEŃ

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, w latach 2000-2002 odbył staż w Klinice Neurookulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Tybindze, gdzie zajmował się zagadnieniami z zakresu elektrofizjologii narządu wzroku oraz chorób dystroficznych siatkówki. Od 2002 roku starszy asystent w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych i specjalisty chorób oczu. Zajmuje się w szczególności leczeniem operacyjnym zaćmy i jaskry, leczeniem retinopatii cukrzycowej oraz AMD. Wykonuje badania AF, OCT, USG, zabiegi laserowe oraz iniekcje leków doszklistkowych. Jest członkiem ESCRS – Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcji oraz EURETINA – Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych.