BADANIE OKULISTYCZNE 150,00 zł
WIZYTA Z DOBOREM SOCZEWEK KONTAKTOWYCH SFERYCZNYCH 150,00 zł
WIZYTA Z DOBOREM SOCZEWEK KONTAKTOWYCH TORYCZNYCH 150,00 zł
WIZYTA KWALIFIKACYJNA DO OPERACJI ZAĆMY 200,00 zł

Wizyty dr n. med. Adam Jarmak

WIZYTA Online 120,00 zł
PIERWSZA WIZYTA 150,00 zł
NASTĘPNA WIZYTA osoby pracującej 130,00 zł
NASTĘPNA WIZYTA emeryci, renciści 120,00 zł
KOLEJNA WIZYTA W CYKLU TERAPEUTYCZNYM 80,00 zł
KONTROLA PACJENTA Z SOCZEWKAMI KONTAKTOWYMI 80,00 zł
WYPEŁNIENIE DOKUMENTÓW DO ZUS 70,00 zł
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 70,00 zł
TONOMETRIA 50,00 zł

Wizyty dr n. med. Maciej Stępień

BADANIE OKULISTYCZNE 150,00 zł

Cennik badań:

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA 200,00 zł
SOCT 160,00 zł
USG 150,00 zł
POLE WIDZENIA 50,00 zł
PACHYMETRIA 50,00 zł
BADANIE W KIERUNKU NUŻEŃCA 50,00 zł
TONOMETRIA 30,00 zł
KOMPUTEROWE BADANIE REFRAKCJI 30,00 zł
BADANIE GĘSTOŚCI PIGMENTU PLAMKOWEGO PODSTAWOWE 45 zł
BADANIE GĘSTOŚCI PIGMENTU PLAMKOWEGO PERYFERYJNE 90 zł

Cennik zabiegów:

ZABIEG LASEROWY 2RT 2300,00 zł
LASER SIATKÓWKOWY 250,00 zł
LASER YAG IRYDOTOMIA 250,00 zł
LASER YAG KAPSULOTOMIA 250,00 zł
TRABEKULOPLASTYKA LASEROWA (ALT) 250,00 zł
INIEKCJA DOSZKLISTKOWA LEKU EYLEA 1 500,00 zł
INIEKCJA DOSZKLISTKOWA LEKU LUCENTIS 1 300,00 zł
INIEKCJA DOSZKLISTKOWA LEKU BEOVU 3800 zł
OPERACJA ZAĆMY 2 800,00 zł
OPERACJA ZAĆMY Z SOCZEWKĄ Z FILTREM 3 000,00 zł
WSZCZEPIENIE SOCZEWKI PLAMKOWEJ 5500,00 zł

kopie
dokumentów

KOPIA DOKUMENTACJI CZARNO-BIAŁA 0,50 zł/stronę
KOPIA DOKUMENTACJI KOLOROWA 5,00 zł/stronę